04-11-08

Shiatsu

Zoals men de weldaden van Shiatsu bij mensen kent, kent men deze geneeskunde  minder bij de honden. Niettegenstaande Shiatsu wel degelijk bij de honden en andere dieren bestaat. 

hakkoryu

Wij beoefenen regelmatig Shiatsu en wij hebben, na veel opzoekingen, ontdekt dat dit eveneens bij onze trouwe viervoeters kan worden gebruikt.

Een klein woordje uitleg wat betreft SHIATSU ???????????

Shiatsu is een soort van massagetechniek waarbij men gebruik maakt van de vingers, meer bepaald de duim, om druk uit te oefenen op de meridianen.Zo zijn er in ons lichaam verschillende soorten meridianen die een invloed hebben op onze organen. Wij hebben bv. de long- de lever- de nier- dikke darm enz..... meridianen. Door een bepaalde druk uit te oefenen op deze meridianen kunnen wij de werking van deze aanzienlijk verbeteren. Het is zeker en vast geen traditionele geneeskunde. Zoals in de traditionele geneeskunde men de symptomen behandelt, zal men bij Shiatsu de meridianen beïnvloeden door druk uit te oefenen met de duim om op deze manier de ziektesymptomen te  bestrijden.

Bij onze trouwe viervoeter zijn deze meridianen eveneens aanwezig. Met een klein beetje verbeelding kunnen wij, als wij ons inbeelden dat onze trouwe viervoeter op zijn achterste benen gaat staan, zien dat deze in feite ook dezelfde meridianen heeft.

Hoe is in feite Shiatsu ontstaan ???????

In China bestond er, omstreeks 530 jaar voor Christus het TAO-YINN. Dit betrof een vorm van vingerdruk massage en hierdoor was deze de voorganger van Shiatsu.

In het TAO-YINN behandelde men eveneens de stroom van energie die door het lichaam gaat. Later bepaalde men dan, in het Shiatsu, dat deze energie de lijn volgde gevormd door de meridianen.

De Chinezen geloven dat het heelal dat ons omgeeft een groot energieveld is. Deze energie noemen zij QI of KI voor Japanners .

Voor leken: Wat is QI of KI ???????

Het is de levensadem, de kracht van het leven, die uitgaat van elk menselijk, dierlijk of plantaardig wezen.

Nadien hebben de Japanners, buiten de Shiatsu technieken, een soort van massagetechniek uitgewerkt  welke zij ANMA noemden. Deze techniek was bij de Japanners een techniek die diende te zijn gekend door de Japanse geneesheren.

Naderhand werd ANMA  een veralgemeende term en de Japanse overheid besloot dat dit woord alleen de praktijken moest omschrijven die dienden om de ontspanning en het welzijn te bevorderen.

Tot zover deze summiere uitleg.

In welk geval Shiatsu gebruiken ????  

Hou er vooreerst rekening mee dat Shiatsu dient tot het bevorderen van de werking van de organen. Wanneer het de eerste maal is dat je je trouwe metgezel hieraan wil onderwerpen, verwacht dan zeker en vast geen onmiddelijke mirakels. Het is pas na weken van behandeling dat wij een zekere vorm van verbetering bij onze trouwe vriend kunnen vaststellen.

Shiatsu kan op lange termijn minder belangrijke gedeelten van het skelet verbeteren, bevordert de verwijdering van schadelijke stoffen uit het lichaam en vergemakelijkt de harmonische werking van het zenuw- en van spierstelsel.

Zo zal je trouwe viervoeter zich veel rustiger en beter voelen. In het begin van de behandeling zal hij of zij zich onzeker voelen gezien het heel nieuwe van deze zaak. Eenmaal echter hij of zij zal gewoon zijn aan de behandeling zal hij of zij deze behandeling ondergaan en men zal duidelijk vaststellen in welke mate het dier zich goed voelt bij deze. Hij of zij zal zelfs de ogen sluiten om zo veel mogelijk te genieten van de weldoende behandeling die u hem geeft. Het gaat zelfs zover dat hij of zij zich zodanig geborgen zal voelen dat, om dit te laten merken, hij of zij verschillende malen beginnen te .....gapen.....................en ten langste laatste zelfs erbij in slaap vallen.

Hoe dikwijls Shiatsu gebruiken ?????   

Uiteraard is het aan te raden gepaste literatuur te raadplegen. Wat wij hier bespreken is een samenvatting en zeker geen manieren van behandelen.

In vele boeken omtrent Shiatsu, spreekt men van drie behandelingen in vijftien dagen of maximaal drie weken.

Opgelet..........

Shiatsu is een Oosterse geneeskunde. Verwacht zeker en vast geen mirakels. Wanneer je een gezond dier hebt kan je zijn gezondheid bevorderen door het gebruik te maken van Shiatsu. Bij een ziek dier kun je je beter houden aan de traditionele geneeskunde, dus zeker en vast een dierenarts. Eenmaal je beste vriend genezen kan je, indien gewenst, Shiatsu toepassen...................

Raadpleeg echter, zoals reeds werd aangehaald, gepaste literatuur vooraleer Shiatsu toe te passen bij je beste vriend.

Tot de volgende keer.........................   

yin & yanimage shiatsu

19:20 Gepost in Général

De commentaren zijn gesloten.